Olyckan i New York den 5 feb 2016

 • Vindkrafter allt större riskfaktor

  I lång artikel i Popular Mechanics om olyckan i New York nyligen då en larvkran med 170 meter bom blåste omkull, pekar man generellt ut vindkrafter som en allt vanligare olycksorsak.

  I artikeln diskuterar man hur kranarna vuxit enormt i storlek den senaste decennierna, vilket gjort att komplexiteten kring säkerheten har ökat dramatiskt. Högre marktryck, större krav från beställarna och ökad känslighet för vindkrafter nämns bland annat.

  ”A lot has to go right.” (för att arbetet ska vara säkert), säger en person som intervjuas. En annan person lägger skulden på kranförarna för att de kör de här kranarna som man gjorde med kranar på 1990-talet: ”I come across people all the time that are operating these cranes and using the mindset that it works as one back in the 1990s worked,”

  New Yorks borgmästare Bill de Blasio införde efter denna olycka ett generellt förbud att använda larvkranar i vindhastigheter som överstiger 9 m/s.

  ”No building is worth a person’s life,” säger de Blasio. ”We are going to ensure the record boom in construction and growth does not come at the expense of safety.”

  Olyckan skedde i en vindhastighet på 11 m/s (Frisk vind). Personalen hade inte hunnit säkra kranen efter väderprognosen som varnade för ökande vindhastigheter.

  Läs hela artikeln här: http://www.popularmechanics.com/technology/infrastructure/a19612/why-cranes-fall/

Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.