teleskopbom_82957349

Dokumentsamling

Här kan du hämta gratis checklistor, formulär och andra praktiska dokument för kranförarens vardag. Alla dokument kan användas helt fritt.

Checklista för riskbedömning.

Mobys enkla men effektiva checklista. Skriv ut ett gäng att ha i kranen.

Sidor: 1. Format: A4 pdf. Hämtad: 4 803 ggr.
Ladda ner  Webbformulär

Enkla tillbudsrapporten.

Mobys blankett för rapportering av tillbud, farliga förhållanden och oönskade händelser. Fyra fält på en  A4 där du kan rita eller skriva. Ladda ner och skriv ut ett gäng att ha i kranen.

Sidor 1. Format A4 pdf. Hämtad: 1 682 ggr.
Ladda ner

Riskanalys för kranförare.

Mobilkranföreningens fyrsidiga riskanalys för kranförare.

Sidor: 4. Format A4 pdf liggande. Hämtad: 2 024 ggr.
Ladda ner

Riskanalys för arbetsledare.

Mobilkranföreningens tresidiga riskanalys för arbetsledare.

Sidor 3. Format A4 pdf liggande. Hämtad: 1 326 ggr.
Ladda ner

Tillstånd att framföra lyftanordning.

Mobilkranföreningens standard tillståndsblankett.

Sidor: 1. Format A4 pdf. Hämtad: 1 292 ggr.
Ladda ner

Arbetsmiljölagen med Arbetsmiljöverkets kommentarer.

Lagboken i särtryck. Här finns alla lagparagrafer med AV:s egna kommentarer. Här är ett exempel:

11 § Den som installerar en teknisk anordning skall se till att behövliga skyddsanordningar sätts upp och att i övrigt erforderliga skyddsåtgärder vidtas.

Mycket bra referens!

Sidor: 108. Format A4 pdf. Hämtad: 906 ggr.
Ladda ner

CE-märkning och produktsäkerhet – Arbetsmiljöverket.

Sidor: 8. Format A4 pdf. Hämtad: 735 ggr.
Ladda ner

AFS 2006:04 – Användning av arbetsutrustning

Föreskrifterna gäller användning av arbetsutrustning i arbetet. De grundar sig på arbetsmiljölagen 1977:1160. Ansvarig för arbetsmiljön är arbetsgivaren som kan vara en juridisk eller fysisk person. Om flera arbetsgivare bedriver verksamhet på samma ställe är de skyldiga att se till att de inte utsätter andras anställda för risker från den utrustning de använder.

Innehåller ursprunglig text och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskriften kom ut.

Hämtad: 671 ggr.
Ladda ner

AFS 2006:06 – Användning av lyftanordningar och lyftredskap

Arbetsförhållanden ska undersökas och riskerna bedömas när lyftanordningar och lyftredskap ska användas. Arbetet ska planeras, organiseras och genomföras så att farliga situationer förhindras. En last ska vara säkrad så att den vid lyft eller förflyttning inte kan röra sig oavsiktligt.

En personlig fallskyddsutrustning ska användas om det behövs för säkert tillträde till lyftanordningens olika delar eller om det finns risk för att lyftanordningen blir påkörd av annan anordning eller fordon.
Innehåller ursprunglig text och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskriften kom ut.

Sidor: 16. Format A4 pdf. Hämtad: 913 ggr.
Ladda ner

AFS 2006:07 – Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar

Föreskrifterna gäller utrustning och arbete då personer lyfts med kranar eller truckar som ursprungligen inte är konstruerade och tillverkade för att lyfta personer. Personer får lyftas med en kran eller en truck endast i en för ändamålet utformad arbetskorg. Arbetsgivaren ska utse en person som ska leda arbetet samt ha tillräckliga kunskaper och tillgång till nödvändig information. Personlyft ska planeras och genomföras så att ohälsa och olycksfall förebyggs.

Innehåller ursprunglig text och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskriften kom ut.

Hämtad: 702 ggr.
Ladda ner Hämta afs 2006:07 Rättelseblad sid 6