handledarutb-bg-dsc2811

Handledarutbildning

Denna utbildning riktar sig till erfarna kranförare som vill bli handledare för kranförarelever under deras grund- och färdigutbildningstid (lärlingstiden).

Färdigutbildningstiden är kanske den viktigaste tiden i en kranförares utbildning. Det är där grunden läggs, vanor formas och rutiner börjar skapas. Den grunden är det som lärlingen kommer stå på under hela sitt fortsatta yrkesliv som kranförare.

Handledaren är därför utan tvivel lärlingens i särklass viktigaste stöd och förebild. Du kommer att vara ett personligt stöd för lärlingen både under elevtiden och efter det att eleven har fått sin lärlingsbok och arbetar självständigt ute på arbetsplatserna.

Genomtänkt material

Handledarutbildningen innehåller ett gediget och väl genomtänkt material, som ger vad som behövs för att göra ett bra jobb i rollen som handledare till en blivande kranförare.

Bland annat får du nödvändiga hjälpmedel för att förbereda dina uppgifter som handledare. Du får också ett tydligt stöd hur du lägger upp serier av övningstillfällen som gör att du som handledare kan vara förvissad om att eleven klarar sig själv på arbetsplatsen. Ordningen på dessa övningar är logisk ur inlärnings- och säkerhetssynpunkt.

Du får också hjälp med planering av utvecklingssamtal, och kontinuerlig uppföljning av elevens och sedermera lärlingens färdigheter.

Teorikursen ingår

I Handledarutbildningen ingår kursen Mobilkran teoridel som du behöver göra för att bli godkänd handledare. Du ansluts direkt till teoridelen och bör påbörja den omgående så snart du fått kursmaterialet.

Gruppforum för handledare

Som handledare blir du automatisk medlem i ett diskussionsforum exklusivt för handledare.

Kursavgift

Kursavgiften för en grundutbildning är 15 000 kr, i det priset ingår att ta igenom en handledare och en lärling, inklusive varsin utbildningsbok. För varje ytterligare lärling är kursavgiften 15 000 kr. När ett företag anmäler handledare nr 2 kostar är priset 0 kr.

Kurslitteratur
mobilkranforaren Mobilkranföraren, Lärobok i konsten att köra mobilkran, Svenska Mobilkranföreningen, 395 sidor.
byn_handledarfolder_52x66 Handledare, ett ansvarsfullt uppdrag, BYN, 8 sidor.
byn_introduktion_52x66 Introduktion: Färdigutbildning, BYN, 36 sidor.

 

Gå kursen