grundutbildning-header1

Grundutbildning Mobilkran

Grundutbildning Mobilkran är en kvalificerad specialutbildning som ger ett yrkesbevis som mobilkranförare. Utbildningen är godkänd av branschen och färdigutbildningstiden sker som lärling inom Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN) eller Transportfackens Yrkes- & Arbetsmiljönämnd (TYA).

Denna webbaserade utbildning innehåller tydliga instruktioner till antal praktiska övningsmoment. Dessa genomförs antingen hos en godkänd utbildningsgivare eller på distans med hjälp av en handledare hos det kranföretag där eleven kommer vara lärling.

I denna kurs ingår Mobilkran Teori som en obligatorisk del. Eleven läser bägge kurserna parallellt.

Lärlingens teoretiska kunskaper valideras kontinuerligt i självrättande kunskapstest som görs här på sajten.

Utbildningens längd varierar, men brukar ta två till fem veckor beroende på elevens förkunskaper, förmåga att tillägna sig de teoretiska kunskaperna och sitt praktiska handlag med maskinen.

Kursavgift

Kursavgiften för grundutbildning av lärling är 15 000 kr, i priset ingår läroboken Mobilkranföraren.

Distansutbildningen är webbaserad, med självstudier och parallellt löpande praktiska övningsmoment. Görs utbildningen på distans förutsätts att en handledare med avklarad handledarutbildning finns tillgänglig som kan bistå eleven.

Kranföretaget måste vara införstått i kraven på, och ha tillgång till, utbildningsansvarig, handledare och kranar för övning.

Utbildaren/handledaren måste ha dokumenterad praktisk branscherfarenhet och kunna påvisa ett nära samarbete med ett eller flera branschföretag med erfarenhet avseende praktisk hantering och körning från alla de situationer som vanligen uppkommer för en kranförare.

Utbildaren/handledaren måste ha lämplig och tillräcklig dokumenterad pedagogisk erfarenhet specifikt från från mobilkranbranschen och kunna visa sin förmåga och kompetens för att verbalt pröva att eleven utvecklar sina kunskaper och uppnår krävd färdighet samt kunna ge löpande och konstruktiv individanpassat återkoppling.

Eleven ska under utbildningen ha tillgång till moderna mobilkranar med en godkänd handledare.

Eleven bör ha tillgång till simulator.

Elev och handledare ska arbeta med senast tillgängliga läromedel och löpande föra en branschanpassad utbildnings-/kompetensbok.

Elevens teorikunskaper prövas i direkt anslutning till den webbaserade teoriundervisningen.

Eleven ska regelbundet lämna in utvärderingar på utbildningen, utbildaren/handledaren och sin egen kompetensutveckling.

Handledare ska regelbundet lämna in BYNs Egenkontroll eller motsvarande.

 

Utbildningar som ska vara avklarade

  • Körkort minst klass C (Tung lastbil)

Utbildningar som bör vara avklarade

  • ESA (Elsäkerhet grund)
  • Säkra Lyft
  • Fallskyddsutbildning grund
Obligatoriskt kursmaterial

mobilkranforaren_tn_1 Mobilkranföraren, hela boken. 395 sidor.
maskininstruktion-tn Maskininstruktionsbok, tillhörande aktuell övningskran

Ingående kursmaterial skickas per post till kursdeltagaren.

Gå kursen