bananbom

Mobilkran – teoridel

Denna teoretiska kurs Ingår i Grundutbildning Mobilkran men kan tas separat av arbets- och företagsledare som har behov av att bättre känna till förutsättningarna för mobilkranar på en arbetsplats.

Du som ska gå Grundutbildning Mobilkran blir automatiskt anmäld till denna kurs.

Kursens upplägg

Kurs är indelad i tio kursavsnitt som följer kursboken Mobilkranföraren. Lärobok i konsten att köra mobilkran. Kursavsnitten är i sin tur indelade i ett antal ämnen. Varje ämne har ett kort självrättande kunskapstest på mellan 7 och 14 frågor. Testen klaras lätt av om man läst kurslitteraturen.

Kursavsnittens innehåll

Avsnitt 1. Kranförarens yrke

Känna till olika typer av kranar, kranens huvuddelar och deras funktion samt de regler och standarder som gäller för kranar. Kunskap om kranens utveckling och historia. Känna till lämplighetskrav för kranförare, utbildningsvägar och kollektivavtal. Känna till yrkesbevis, körkortsklasser och externa behörighetsgivande kurser.

Avsnitt 2. Maskintyper

Olika krantyper beskrivs med betoning på användningsområde och särskiljande egenskaper.

Avsnitt 3. Mobila kranars konstruktion och användningsområden

Ha god förståelse för maskinens funktion och arbetssätt samt kranens konstruktion, chassi, styrsystem, bromsar, däck, olika stödbenskonstruktioner och bomtyper, motvikter, tillbehör, jibbar, stållinan, hydraulik och elsystem.

Avsnitt 4. Stabilitet, lyftkapacitet och säkerhetssystem

Ha mycket god kunskap om stabilitet och hur man skapar förutsättningar för en stabil uppställningen med hjälp av lyftdiagram och lasttabeller. Förstå hur kranens säkerhetssystem fungerar och vilken information de ger.

Avsnitt 5. Säkerhetskontroller och uppställning

Innehåller allt från kartläggning av risker till beräkning av stödbens- och marktryck och mycket mer.

Avsnitt 6. Manövrering av kran

Ett av utbildningens mest omfattande avsnitt. Innehåller det mesta från ansvarsfördelning på arbetsplatsen, lastkoppling, vindkrafter, person- och samlyft och mycket mer.

Avsnitt 7. Förflyttning av mobilkran

Kunna göra mobilkranen transportklar och genomföra fordonskontroll före körning.
Ha god förståelse för mobilkranens egenskaper som fordon samt bromsar, styrprogram och
Kunna utföra vägkörning med mobilkran på ett säkert och effektivt sätt.
Förstå risker med halt underlag, regnig väderlek, tjällossning och svaga vägkanter.

Avsnitt 8. Säkerhet, service besiktning & dokumentation

De olika säkerhetskontroller som en kran ska genomgå, hur underhållet ska skötas och hur ansvarsfördelningen mellan tillverkare, ägare, arbetsgivare och arbetstagare ser ut. Även besiktningar och tester av kranen beskrivs kortfattat liksom de dokument som är nödvändiga.

Avsnitt 9. Lagar, förordningar och standarder

Arbetsmiljölagen gås igenom liksom en sammanfattning av de viktigaste AFS:arna, samt övrig övrig dokumentation nödvändig för kranen och lyftredskapen. Grundläggande om skillnaderna mellan olika typer av dokument, lagar, förordningar etc.

Avsnitt 10. Om konsten att vara olycksfri

Kunskap som särskilt rör mobilkranförare, om varför olyckor uppstår och vad föraren kan göra för att inte själv orsaka olyckor eller  incidenter.

Obligatoriskt kursmaterial

mobilkranforaren Mobilkranföraren, Mobilkranföreningen. hela boken. 395 sidor.
 Maskinens instrutruktionsbok Maskininstruktionsbok, tillhörande aktuell övningskran.
sakra_lyft_lasthantering-tn Säkra Lyft och Lasthantering. Inspecta. utvalda avsnitt.

Ingående kursmaterial skickas per post till kursdeltagaren.

Gå kursen