Ofta frågade frågor

Saknar du en fråga som du tycker borde stå här? Skicka den till oss via kontaktformuläret på sidan om oss, så lägger vi upp den tillsammans med svaret.

Öppen källtext?
+-

Öppen källtext gör det möjligt för de som använder utbildningsmaterialet att samarbeta och ständigt förbättra det. Istället för att ett fåtal författare gör hela jobbet, får alla som har ett intresse av boken möjlighet att påverka den.
Det betyder att enskilda individer som använder boken dagligen ges möjlighet att engagera sig i sitt eget arbetsredskap och bidra till en kontinuerlig utveckling av det.
Visionen är att lämna ett system där en individ skapar ett läromedel som alla ska rätta sig efter och istället låta alla den erfarenhet som finns bland utbildare, användare, tillverkare experter och andra, tillsammans skapa sitt eget läromedel.
På grund av tekniska problem med öppen källtext kopplad till tryckt media ligger texterna ännu så länge inte ute på nätet. När boken ges ut i digital upplaga under vintern 2014/15 kommer länkar till texterna läggas ut. Fram till dess kan samarbetet bara ske diskuissionsforumen.

Hur finansieras detta?
+-

På sikt är förhoppningen att projektet finansierar sig självt. Grundplåten kommer från Svenska Mobilkranföreningens medlemsavgifter.

Vem har skrivit texterna?
+-

Texterna i boken kommer från en mängd olika källor och bygger på tidigare erfarenhet och kunskap. Den som skrivit det mesta är Björn Granberg, maskinmedia.se. Till sin hjälp har han haft en grupp experter på utbildning och andra områden som stått för faktagranskningen.

Vilka dessa personer är kan du se i bokens första sidor.

Är öppen källtext lika med gratis?
+-

Både ja och nej. Ja. eftersom öppen källtext innebär att texten är fritt tillgänglig. Nej, eftersom tryckning av papperskopior fortfarande kostar pengar och det kommer du behöva betala för, även om du själv bidrar till texten. Projektet är dessutom beroende av donationer för löpande kostnader av till exempel denna webbplats och administrativa kostnader.

Får jag använda delar av texten i en egen bok?
+-

Nej. Hela boken ges ut under Creative Commons licens Erkännande-Ickekommersiell-Inga Bearbetningar 2.5 Sverige. Att ta ut ens små delar ur boken anses som en bearbetning av texten och det är inte tillåtet. Anledningen till att bearbetningar av texten är förhindrade är att läroboken endast i sin helhet kan garantera dess kvalitet och säkerhet. Du har tillstånd att kopiera, distribuera och sända HELA verket. Naturligtvis får du citera ur texten så länge du anger varifrån den kommer, men du får inte ”citera” delar som du använder i till exempel undervisning av kranförare.

Läs mer om licensen på Svenska Creative Commons sida för licens CC BY-NC-ND 2.5 SE

För att understryka detta kommer Mobilkranföreningen fakturera företag som bryter mot ovanstående enligt den tariff som står i bokens försättsblad.

Får jag någon ersättning för mina bidrag?
+-

Mobilkranföraren bygger på frivilligt deltagande och samarbete. Förhoppningen är att alla som bidrar gör det för att de känner ett personligt engagemang i en bok som har stor betydelse för hela branschen och att det leder till att personerna som själva bidrar utvecklas, ökar sitt samarbete och knyter nya kontakter.

Hur skyddas innehållet om texten är öppen?
+-

Boken Mobilkranföraren i dess svenska version har inget traditionellet copyrightskydd utan är skyddad av det lagrum som anges inom ramen för det som kallas Creative Commons. Närmare bestämt licensen Creative Commons Erkännande, icke kommersiell, inga bearbetningar som innebär att spridning är tillåten så länge man inte tar betalt för den. Verk som ligger under den här licensen får inte bearbetas och den som använder verket måste erkänna detta projekt.

Läs licenstexten på Creative Commons svenska hemsida